Lakovny a příslušenství

YouTube


RSSRSS

Novinky

GALATEK a.s. je společnost, jejíž činnost se významně dotýká oblasti životního prostředí, a v této oblasti jsme velmi zodpovědní. Spolupracujeme s mnoha výrobci a dodavateli zařízení pro záchyt a likvidaci emisí VOC.

Předkládáme Vám již  37. číslo firemního magazínu GALATEK a.s.

Společnost GALATEK a.s. potvrdila svoji pozici předního výrobce robotických lakoven pro subdodavatele automobilového průmyslu, další instalací lakovací linky pro automatické lakování plastových dílů. Tentokrát se jedná o instalaci kompletního souboru zařízení pro povrchové úpravy pro zákazníka NEONLAK spol. s r.o.

GALATEK realizuje zakázky pro firmy ECOS Coceň s.r.o. a BMT Medical Technology s.r.o.

GALATEK realizuje významný projekt pro Bombardier Transportation a.s.

Bombardier Transportation Czech Republic a.s., Česká Lípa

V polovině července jsme úspěšně dokončili první fázi dodávky samostatných pracovišť do nové lakovny kolejových vozidel ve firmě Bombardier Transportation Czech Republic a.s., Česká Lípa. První fáze obsahuje celkem 5 samostatných pracovišť. Jedná se o finální robotickou lakovací kabinu, ruční lakovací kabinu, přípravnou kabinu, sušárnu a pracoviště finální přejímky. Dodávka těchto pracovišť zajistí firmě Bombardier Transportation Czech Republic a.s. potřebné zázemí pro lakování prvních vozů v nové lakovně než budou dodána zbylá pracoviště. Pracovníci se zde seznámí s novou technikou, projdou potřebnými školeními a odladí pracovní postupy. Zároveň dojde k postupnému útlumu prací ve stávající lakovně, která již kapacitně nevyhovuje. Dodávka dalších 12 pracovišť je plánována postupně do konce roku 2019. Jedná se o ruční lakovací kabiny, přípravné kabiny, kabiny tmelení a broušení, sušárnu a pracoviště finální přejímky. Níže stručný popis k již zrealizovaným pracovištím.

Pracoviště povrchových úprav pro firmu PROMENS a.s., Zlín

V současné době jsou prováděny provozní zkoušky a testy nového provozu povrchových úprav ve firmě RPC Promens Zlín a.s. Provoz tvoří tři na sobě nezávislé lakovací linky pro nanášení rozpouštědlových kapalných nátěrových hmot a jejich příslušenství. Linky slouží pro lakování velkoplošných plastových dílů a sestav zemědělských a stavebních strojů, autobusů i osobních automobilů. Linky jsou instalovány v nově vybudovaném areálu, kde zaujímají prostor cca 2100 m2 podlahové plochy (30 x 70 metrů). Další prostor (cca 290 m2) zaujímá nově instalovaná spalovna pro likvidaci těkavých organických látek (VOC) z procesu lakování. Kapacita spalovny je navržena až pro 200 000 m3 vzduchu za hodinu. Všechny lakovací linky se skládají z lakovacích kabin, kabin vytěkání, sušáren a chladících pracovišť včetně příslušenství. Každá linka má vlastní přípravnu nátěrových hmot tvořící samostatný požární úsek, ve které je umístěna složitá aplikační technika pro nanášení různých odstínů barev.  Všechny linky jsou vybaveny moderním řídicím systémem s vizualizací. Předem nastavené parametry (teploty, časy, rychlosti dopravníků apod.) jsou řídicím systémem sledovány a zaznamenávány pro možnost dalšího zpracování (tisk průvodek, statistika apod.)

DĚKUJEME Vám za návštěvu našeho stánku na MSV Brno 2019

Vážení zákazníci a obchodní partneři!

Děkujeme Vám za návštěvu našeho stánku na letošním 61. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně ve dnech 7. - 11.10. 2019.

Věříme, že jsme splnili Vaše očekávání a těšíme se na další spolupráci!Rychlý kontakt

GALATEK a.s., Na Pláckách 647
584 01  Ledeč nad Sázavou
E-mail:

Zasílání novinek e-mailem

Přejete si dostávat novinky do Vaší e-mailové schránky? Vyplňte následující formulář.

Zasílání novinek e-mailem

Vaše osobní údaje nejsou nikde zveřejňovány a splňují požadavky GDPR.

Nahoru ↑