Lakovny a příslušenství

YouTube


O nás

O násVirtuální prohlídka

Společnost byla založena v roce 1990, jako veřejná obchodní společnost pod názvem GALATEK TECHNIK v.o.s. Od svého založení se společnost zaměřila na poskytování služeb v oboru technologií a zařízení pro povrchové úpravy a zabezpečení ekologie. V úplných začátcích společnost poskytovala především poradenské a projekční služby. Později na základě obchodních výsledků a požadavků zákazníků společnost začala řešit zakázky komplexně, včetně výrobních, montážních a servisních služeb.

Vzrůstající počet zakázek přivedl společníky k rozhodnutí změnit statut společnosti, nejdříve na společnost GALATEK spol. s.r.o., která převzala veškerý majetek, práva a závazky původní zaniklé společnosti GALATEK TECHNIK v.o.s. a v roce 1998 byla provedena transformace společnosti s ručením omezených na akciovou společnost. Cílem transformace bylo vytvořit příznivější podmínky pro podnikání, získání větší věrohodnosti navýšením základního jmění na hodnotu 10 mil. Kč, udržení stávajících a získávání nových obchodních partnerů.

 

Základní údaje

Název společnosti: GALATEK a.s.
Adresa společnosti: Na Pláckách 647, P. O. BOX 35
584 01 Ledeč nad Sázavou
Česká republika
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové
oddíl B, vložka 1742
IČO: 25286706
DIČ: CZ25286706

Bankovní spojení

 • Komerční banka a. s. Praha, pobočka Ledeč nad Sázavou
  č.ú.: 5443521/0100 (CZK); ve formátu IBAN (BIC): CZ1601000000000005443521
  č.ú.: 2799740227/0100 (EUR); ve formátu IBAN (BIC): CZ6701000000002799740227
 • Sberbank CZ, a.s., Brno, pobočka Jihlava
  č.ú.:4050002336/6800 (CZK); ve formátu IBAN (BIC): CZ3768000000004050002336
  č.ú.:1050001612/6800 (EUR); ve formátu IBAN (BIC): CZ2968000000001050001612
 • Základní jmění: 10 000 000 Kč
 

Předmět činnosti

 • Projektová činnost v investiční výstavbě – průmyslové stavby a technologie.
 • Činnost organizačního poradce v oboru technologií, zařízení pro povrchové úpravy a ekologii a všeobecné strojírenství.
 • Výroba a stavba strojů pro všeobecné účely včetně povrchové úpravy.
 • Obchodní činnost mimo vyhrazené činnosti.

Specifikace činností a sortimentu dodávek

Základní filozofií společnosti je dodávat kompletní provozy, lakovny a linky povrchových úprav s vlastní výrobou strojů a zařízení v evropské kvalitě pro nejširší okruh zájemců, se zaměřením na střední a větší zákazníky. Celý rozsah činností zahrnuje výběr a ověření technologického procesu, zpracování projektové dokumentace včetně jejího schválení, vývoj a konstrukci zařízení, výrobu a montáž se zaškolením obslužného personálu a komplexní obchodně – technické služby s časově garantovaným servisem a technologickým poradenstvím. Mimořádný důraz je kladen na neustálý rozvoj oboru a prosazování politiky jakosti.

Dodávaný sortiment strojů a zařízení pro kompletaci provozů povrchových úprav, zaměřený na široké pokrytí provozních variant, obsahuje především:

 • zařízení pro přípravu povrchu,
 • kabiny a lakovací linky pro nanášení kapalných nátěrových hmot,
 • kabiny a lakovací linky pro nanášení práškových plastů,
 • sušicí a vypalovací pece,
 • transportní a manipulační techniku,
 • aplikační techniku,
 • speciální jednoúčelové stroje,
 • kompletní systém řízení a vizualizace technologického procesu.
 

Počet a struktura zaměstnanců

Počet a struktura zaměstnanců

Akciová společnost disponuje od svého založení týmem kvalifikovaných a zainteresovaných pracovníků. Aktuální počet zaměstnanců akciové společnosti  je 98. V následujícím grafu je uvedena profesní struktura zaměstnanců v členění na dělníky výrobní (Dv), dělníky nevýrobní (Dn) a technicko-hospodářské zaměstnance (THZ).

Ekonomický vývoj společnosti

Ekonomický vývoj společnosti

V následující tabulce a grafu je zobrazen vývoj ukazatelů „tržby za prodej vlastních výrobků a služeb“, „přidaná hodnota“ a „hrubý zisk“ od počátků existence společnosti podle jednotlivých let.

 


Rychlý kontakt

GALATEK a.s., Na Pláckách 647
584 01  Ledeč nad Sázavou
E-mail:

Zasílání novinek e-mailem

Přejete si dostávat novinky do Vaší e-mailové schránky? Vyplňte následující formulář.

Zasílání novinek e-mailem

Vaše osobní údaje nejsou nikde zveřejňovány a splňují požadavky GDPR.

Nahoru ↑