GALATEK, a.s.

lakovny@galatek.cz
Galatek_logo_CMYK-ai

Abydos Idea s.r.o., Hazlov

 

V současné době probíhá předání zařízení moderní, výkonné máčecí a lakovací linky pro společnost Abydos Idea s.r.o. Hazlov. Jedná se o dvě nezávislá pracoviště. Linku máčení a linku lakování.

 

Linka máčení se skládá z máčecí kabiny, prostoru vytěkání a velkokapacitní sušárny koncipované na 30 závěsů, která bude v budoucnu vytápěna pouze odpadním teplem. Závěsy budou máčeny ve dvouplášťové máčecí vaně, která bude vybavena kontinuálním mícháním. Množství cirkulujícího vzduchu je 40 000 m3 /h a maximální teplota sušení je 60°C. Zařízení propojuje dopravník Power Free, jehož součástí jsou 3 ks zvedacích stanic. Součástí máčecí linky je zařízení pro zpětné získávání tepla, doplněné o tepelné čerpadlo, které zajišťuje předehřev odlitků v sušárně na +40°C. Díky tomu se značně sníží provozní náklady celého provozu. Díky inovativnímu vybavení vzduchotechniky bude redukováno množství horkého vzduchu odváděného z chladícího tunelu do vnějšího prostředí a tento tunel bude zároveň klimatizován na +10 – 15°C.

 

Linka lakování se skládá ze stříkací kabiny, vzduchotechnické jednotky a podvěsného dopravního systému. Oba provozy jsou projektovány na hmotnost odlitků 500 kg a pracovní takt 4 minuty (max. 2 min) na závěs. Součástí obou dopravních systémů jsou zvedací zařízení (lifty) do prostředí „EX“. Předpokládaný maximální rozměr břemene je 1000x1000x1200 mm. Podle potřeb zákazníka bude navíc možné v budoucnu každý z provozů rozšířit o další stříkací kabinu s vlastní vzduchotechnickou jednotkou.

 

Dále se předpokládá, že pokud zákazník přistoupí k realizaci nové kompresorovny, bude sušárna v provozu máčení do budoucna vytápěna z podstatné části pouze odpadním teplem. Technologické zařízení je umístěno v nově vystavěné výrobní hale, která je vybavena vlastní vzduchotechnikou a klimatizací. Emise organických rozpouštědel, uvolněných při aplikaci nátěrových hmot do odpadního vzduchu z technologického zařízení, jsou s ohledem na životní prostředí zachycovány a likvidovány ve stávajícím zařízení pro likvidaci plynných emisí – katalyticko-oxidační jednotce s adsorpčními filtry.byd