GALATEK, a.s.

lakovny@galatek.cz
Galatek_logo_CMYK-ai
VÝZKUMNÉ A VÝVOJOVÉ PRACOVIŠTĚ

Důležitým faktorem společnosti GALATEK a.s. k maximálnímu uspokojení specifických potřeb zákazníků je nepřetržitý technický rozvoj výrobků ve vztahu na nové progresivní technologie, snižování nákladů a minimalizaci dopadů na životní prostředí. Před několika lety se představenstvo a vedení společnosti rozhodlo tento proces výrazným způsobem zdokonalit.

Výsledkem je vybudování výzkumného a vývojového pracoviště ve firmě GALATEK a.s., které představuje investici asi 27 mil. Kč, přičemž se podařilo získat na tento projekt dotaci v rámci operačního programu podnikání a inovace (OPPI), konkrétně Potenciál – Výzva III. Vybudováním výzkumného a vývojového pracoviště, vybaveného nejmodernějšími technologiemi, bude možné provádět inovace podstatně rychleji a navíc se intenzivněji zabývat předvídáním vývoje technologií i celého oboru. Vedení firmy očekává, že dojde k rozšíření dodavatelských možností firmy a to nejen na našem trhu, ale především na zahraničních trzích.

Součástí pracoviště jsou progresivní technologie předúpravy povrchu, jako je ožeh, tryskání suchým ledem (cryosnow) nebo ionizace.

Dále je pracoviště vybaveno dvěma roboty pro nanášení nátěrových hmot a vytvrzování UV lampami. Vysušení nanesené vrstvy je možné i konvenčním způsobem. Pro nanášení všech druhů nátěrových hmot, včetně možnosti nanášení UV laků, je pracoviště vybaveno řadou aplikačních zařízení. Za účelem simulace kontinuálního, nebo taktového provozu je pracoviště vybaveno podvěsným i podlahovým power-free dopravníkem.

Nedílnou součástí pracoviště je laboratoř, vybavená nezbytnými přístroji k ověření základních parametrů provedených povrchových úprav.

Výzkumné a vývojové pracoviště je zaměřeno na ověřování nových progresivních technologií.  UV laky již mají své uplatnění především v automobilovém průmyslu, ale stále více se hledají možnosti rozšíření jejich aplikací ve všech odvětví průmyslu. A to je i jedním z cílů výzkumného a vývojového pracoviště, které je bezesporu svým vybavením k těmto technologiím výjimečné. Samozřejmě není omezeno pouze pro aplikace UV laků, ale všech druhů kapalných nátěrových hmot.

Technologické vybavení a uspořádání výzkumného a vývojového pracoviště nabízí následující služby:

 • testování nových nátěrových systémů se zaměřením na systémy šetrné k životnímu prostředí,
 • uplatnění nových nátěrových systémů na konkrétních produktech o max. rozměrech 2 x 1x 1,2 m na různé druhy podkladových materiálů,
 • zkoušky progresivních metod předúpravy – tryskání suchým ledem, ožeh, ionizace,
 • zkoušky různých způsobů nanášení všech druhů nátěrových hmot -automaticky pomocí stříkacího robota nebo ručně,
 • vytvrzování nanesených povlaků konvenčním způsobem nebo UV lampami,
 • časová optimalizace a praktické odzkoušení nanášení nátěrových hmot na konkrétních produktech,
 • optimalizace a praktické odzkoušení závěsové techniky na konkrétní dílce,
 • zvyšování kvalifikace specialistů v oboru povrchových úprav, školení obslužného personálu lakoven včetně programování robotů ABB.

Součástí výzkumného a vývojového pracoviště je i laboratoř, jejíž vybavení umožňuje provádění vzorků nátěrových systémů konvenčními metodami a současně UV vytvrzením a dále kontrolní a měřící procesy:

 • kontrola vlastností nátěrových hmot a laků – stanovení hustoty a viskozity,
 • kontrola čistoty základního materiálu měření povrchového napětí, orientační stanovení drsnosti (komparátor),
 • měření tloušťky mokré vrstvy,
 • měření tloušťky suché vrstvy (nedestruktivní i destruktivní),
 • mřížková zkouška přilnavosti,
 • cylindrický ohyb,
 • tužkový test tvrdosti,
 • USB mikroskop.
Věříme, že hlavní cíl vybudování výzkumného a vývojového pracoviště, výrazné zvýšení uspokojování specifických potřeb zákazníků a zrychlení procesu inovací, bude naplněn, a že každý z vás si zcela jistě najde z výše uvedeného výčtu služeb nového pracoviště právě tu, která mu pomůže k vyšší kvalitě a úsporám v povrchových úpravách.

Kontaktujte nás

Ing. Jan drápela

Obchodní ředitel 
Tel.: +420 569 714 254
Mobil: +420 602 171 566
E-mail:  jdrapela@galatek.cz

jiří ďoubal

Výzkumný a vývojový pracovník
Tel.: +420 569 714 292
Mobil: +420 739 124 334
E-mail: jdoubal@galatek.cz

Stanislav Dvořák, DiS.

Vývojový programátor
Tel.: +420 569 714 216
Mobil: +420 607 604 762
E-mail: sdvorak@galatek.cz