GALATEK, a.s.

lakovny@galatek.cz
Galatek_logo_CMYK-ai
PŘEDÚPRAVA POVRCHŮ

Předúprava je základem kvalitního finálního povrchu

Základem kvalitního lakování je příprava povrchu. Dílce musí být před lakováním odmaštěny a v případě vyšších korozních požadavků i chemicky předupraveny. Pro předúpravu povrchu jsou používány vodné roztoky chemických přípravků s následnými oplachy. Každá technologie předúpravy povrchu je navržena podle konkrétních požadavků zákazníka a ve spolupráci s dodavatelem odmašťovacích přípravků tak, aby byly dodrženy optimální parametry pracovních lázní a kvalita oplachů s minimální spotřebou oplachových vod.

Automatická zařízení

Pro plně automatizovanou předúpravu povrchu jsou dodávány průjezdní postřikové stroje. Standardním vybavením průjezdních postřikových strojů jsou odmašťovací sekce a kaskádové oplachové stupně s předoplachovými rámy, dávkování pracovních lázní, měření vodivosti oplachů s automatickým hlídáním vodivosti v nastavených mezích a regulace teploty vytápěných lázní. Všechny provozní parametry jsou řízeny bez nutnosti trvalé obsluhy. Průjezdní postřikové stroje jsou dodávány v nerezovém nebo plastovém provedení s kompletním příslušenstvím, tzn. ohřevem pracovních lázní, úpravou vstupní vody, čistírnou odpadních vod, retenčními, odkalovacími a zásobními nádržemi.

Ruční pracoviště

Pro předúpravu povrchu rozměrných dílců, nebo v provozech s nižší výrobní kapacitou, kde není ekonomicky výhodná realizace automatického odmašťovacího stroje, jsou dodávány odmašťovací kabiny. Odmaštění, případně fosfátování se provádí ručním postřikem. Vysoký čistící efekt je dosažen tlakem a teplotou mycí lázně. Mycí lázeň je průběžně čištěna a recyklována. Recyklace mycí lázně významně snižuje produkci odpadních vod a spotřebu chemických přípravků.

Mezioperační čištění

Jako speciální zařízení jsou dodávány mycí stroje pro mezioperační čištění a čištění extrémně znečištěných dílců před jejich repasí. V rámci technologického zpracování těchto mycích strojů jsou vždy provedeny zkoušky mytí, na základě kterých je navržena optimální sestava zařízení. Kromě systému samotného mytí dílců se současně řeší i čištění použité mycí lázně od mechanických nečistot a plovoucích mastnot. V nejtěžších provozech, jako jsou například železniční opravny, je příslušenství těchto mycích strojů vybaveno mechanickým hrablem, pomocí kterého jsou mastnoty plovoucí na hladině odmašťovací nebo čistící lázně shrabovány přes okraj zásobní vany do samostatné sekce, odkud jsou periodicky odčerpávány do přepravního kontejneru.