GALATEK, a.s.

lakovny@galatek.cz
Galatek_logo_CMYK-ai
robotické lakování

Originální technické řešení

Lakovací automaty představují jednak jednoúčelové nebo víceúčelové lakovací zařízení k finální úpravě povrchu nanášením kapalných nátěrových hmot nebo práškových plastů. Jsou vždy řešena individuálně, s ohledem na upravený produkt a technologický proces. Kapacita a kvalita výsledného povlaku jsou u těchto zařízení v naprosté většině případů na nejvyšší možné technické úrovni.

Garantované technologické parametry

S vysokým stupněm automatizace jsou garantovány požadované technologické parametry a současně je zajištěna jejich opakovatelnost. V lakovacích automatech jsou použity nejmodernější systémy řízení, s možností sledování provozních stavů jak v reálném čase, tak s možností archivace provozních parametrů, tedy se systémem sběru dat a vizualizace, včetně dálkové správy, s cílem zajištění nepřetržitého provozu těchto zařízení.

Automatické procesy

Lakovací automaty se vyznačují především vysokým stupněm automatizace celého technologického procesu. Jednotlivé technologické procesy jsou zajišťovány manipulátory nebo roboty, zajišťujícími velmi rychlé a přesné řízení technologického postupu. Z tohoto důvodu jsou lakovací automaty vysoce produktivní, dosahují vysoké kvality výsledného povlaku, oproti manuálním procesům jsou energeticky i materiálově úspornější, zvyšují celkovou bezpečnost pracovišť povrchových úprav a jsou šetrnější k životnímu prostředí.