GALATEK, a.s.

lakovny@galatek.cz
Galatek_logo_CMYK-ai
KONTINUÁLNÍ LAKOVACÍ LINKY

Produktivní soubory zařízení

Kontinuální lakovací linky představují vysoce produktivní soubory zařízení pro finální úpravu nanášením kapalných nátěrových hmot nebo práškových plastů, ručním nebo plně automatickým způsobem. Jsou řešeny individuálně, zcela podle potřeb zákazníka, ve vztahu na požadovanou kapacitu, technologický proces a kvalitu výsledného povlaku.

Progresivní technologické postupy

Kontinuální lakovací linky dle navržené technologie obsahují různá dílčí technologická zařízení: postřikové stroje pro odmaštění a fosfatizaci, zařízení pro elektroforézní nanášení nátěrových hmot, kabiny pro nanášení kapalných nátěrových hmot nebo práškových plastů se soubory aplikační techniky, sušicí, vypalovací nebo vytvrzovací pece, vytěkací a chladicí tunely. Doprava upravovaných dílců je zajištěna dopravními systémy různého provedení.

Komplexní řešení každé linky

Komplexní dodávku lakovací linky doplňuje celá řada kompletačních zařízení. Jejich účelem je zajistit vysokou kvalitu technologického procesu a plnění legislativních požadavků. Mezi tato kompletační patří čistírny odpadních vod, vzduchotechnická zařízení včetně případného zvlhčování nebo chlazení přiváděného vzduchu, zařízení pro záchyt nebo likvidaci organických rozpouštědel z odsávaného vzduchu, stanice na výrobu demineralizované vody, přípravny chemikálií a nátěrových hmot a komplexní systémy řízení a regulace technologických parametrů zařízení. Konečné řešení linek vždy zohledňuje dosažení požadované kapacity, optimalizovaný a ověřený technologický proces, splnění nároků na kvalitu výsledné povrchové úpravy a dodržení legislativních požadavků na provoz řízení.

Kvalitní finální úprava povrchu

Sortimentní skladba realizovaných dodávek kontinuálních linek představuje provozní soubory s různou náročností technologického procesu, včetně linek splňujících požadavky automobilového nebo leteckého průmyslu.