GALATEK, a.s.

lakovny@galatek.cz
Galatek_logo_CMYK-ai
Ruční pracoviště

Malosériové provozní soubory

Ruční pracoviště představují široký sortiment zařízení určených pro nanášení práškových plastů nebo kapalných rozpouštědlových i vodou ředitelných nátěrových hmot na dílce v malosériové a atypické výrobě.

Typové zařízení s vysokou kvalitou

Přestože je řada zařízení typového provedení, je kvalita jejich výroby, výběr použitých materiálů a jednotlivých částí na vysoké úrovni srovnatelné s ostatním zařízením atypické produkce. Do tohoto výrobního sortimentu patří kabiny pro nanášení práškových plastů, sušárny pro sušení dílců po odmašťování a k sušení nebo vypalování povrchů kapalných nátěrových hmot, pece pro vytvrzování práškových plastů nebo odsávací stěny pro nástřiky vodouředitelných nebo rozpouštědlových nátěrových hmot se suchým nebo mokrým systémem filtrace tuhých částic přestřiků nátěrových hmot z odsávaného vzduchu.

Variantní řešení ručního pracoviště

Každé ruční pracoviště je možné řešit různými způsoby. Od varianty nákupu samostatných zařízení, například za účelem doplnění stávajícího provozu povrchových úprav, až po realizaci dodávky kompletního pracoviště „na klíč“. Zvolené variantě řešení ručních pracovišť odpovídá i rozsah případné kompletace těchto pracovišť dalšími doplňujícími zařízeními. Jedná se o aplikační techniku, systémy přívodní i odsávací vzduchotechniky, zařízení pro záchyt organických rozpouštědel, manipulační a transportní techniku a celou řadu dalších komponent.

Úsporné v pořizovacích a provozních nákladech

Z širokého sortimentu zařízení, velmi často typového provedení, je možné sestavit kompletní provoz povrchových úprav podle individuálních potřeb zákazníka. Rozhodujícími faktory pro tvorbu těchto pracovišť jsou, kromě technologických a kapacitních požadavků, především prostorové a energetické nároky a současně nízké pořizovací a provozní náklady.

Volitelné v úrovni řízení

Součástí každého ručního pracoviště, ať již jednotlivých typových zařízení nebo komplexně řešeného pracoviště, je elektroinstalace s volitelnou úrovní řízení a regulace technologických parametrů, od mikroprocesorových systémů regulací až po použití nejmodernějších řídicích systémů.