GALATEK, a.s.

lakovny@galatek.cz
Galatek_logo_CMYK-ai
Lakovací kabiny

Kvalitní povrchová úprava velkorozměrných dílců a kompletních výrobků

Lakovací kabiny pro nanášení kapalných vodou ředitelných nebo rozpouštědlových nátěrových hmot slouží k povrchové úpravě velkorozměrných dílců a kompletních výrobků. Skelet kabin je dodáván z panelů různého materiálového provedení, z tepelně izolovaných panelů nebo ve zděném provedení jako součást stavby, s osvětlením a posuvnými, skládacími, křídlovými nebo rolovacími vraty. K základní výbavě každé kabiny patří systém odsávací vzduchotechniky se suchou nebo mokrou filtrací tuhých částic přestřiků nátěrových hmot z odsávaného vzduchu a systém přívodní vzduchotechniky s jemnou filtrací přiváděného vzduchu, v kvalitě odpovídající požadavkům výsledné povrchové úpravy. Součástí dodávky kabiny je kompletní elektroinstalace s odpovídajícím regulačním a řídicím systémem, případně s vizualizací technologického procesu.

Individuální manipulační a transportní technika

Podle požadavků provozu jsou lakovací kabiny doplňovány různými systémy manipulačních prostředků. Jedná se o pracovní plošiny pro obsluhu, od nejjednodušší varianty ručně přesuvných lávek až po plošiny s řízeným pojezdem ve třech osách s pneumatickým pohonem. Pro manipulaci s upravovanými dílci jsou kabiny doplněny zvedáky, polohovadly anebo jiným transportním zařízením.

Bezpečné a kvalitní pracovní prostředí

Stavebnicové blokové vzduchotechnické jednotky zajišťují celoplošné nebo sekciové odsávání vzduchu z pracovního prostoru kabiny a jeho náhradu čistým filtrovaným vzduchem, ohřátým na nastavenou pracovní teplotu. Obsahují odsávací a přívodní ventilátory s ohřívacími bloky pro různá topná média. Zvláštní výbavou je zařízení pro rekuperaci tepla, případně bloky pro zvlhčování přiváděného vzduchu. Jednotky umožňují ohřátý vzduch cirkulovat a tak provozovat kabiny i v režimu sušení pro zasychání povlaků nátěrových hmot přímo v pracovním prostoru kabiny. Přívodní a odsávací ventilátory mohou být osazeny frekvenčními měniči pro snadnou regulaci tlaků a snížení provětrávaného množství vzduchu v době, kdy se neprovádí povrchová úprava.

Ekologické řešení celého procesu

K dodržení legislativou povolených emisních limitů v odsávané vzdušnině jsou lakovací kabiny, s ohledem na spotřebu a skladbu nátěrových hmot, vybaveny zařízením pro záchyt nebo likvidaci organických rozpouštědel z odsávaného vzduchu. Dodávky lakovacích kabin umožňují provádět finální povrchové úpravy nejrůznějších dílců a výrobků, v různých požadavcích na výslednou kvalitu, včetně nejvyšších požadavků v automobilovém a leteckém průmyslu, ve výrobě autobusů a ve výrobě a opravě kolejových vozidel.