GALATEK, a.s.

lakovny@galatek.cz
Galatek_logo_CMYK-ai
O SPOLEČNOSTI

SPOLEČNOST GALATEK a.s.

Společnost byla založena v roce 1990, jako veřejná obchodní společnost pod názvem GALATEK TECHNIK v.o.s. Od svého založení se společnost zaměřila na poskytování služeb v oboru technologií a zařízení pro povrchové úpravy a zabezpečení ekologie. V úplných začátcích společnost poskytovala především poradenské a projekční služby. Později na základě obchodních výsledků a požadavků zákazníků společnost začala řešit zakázky komplexně, včetně výrobních, montážních a servisních služeb.

Vzrůstající počet zakázek přivedl společníky k rozhodnutí změnit statut společnosti, nejdříve na společnost GALATEK spol. s.r.o., která převzala veškerý majetek, práva a závazky původní zaniklé společnosti GALATEK TECHNIK v.o.s. a v roce 1998 byla provedena transformace společnosti s ručením omezených na akciovou společnost. Cílem transformace bylo vytvořit příznivější podmínky pro podnikání, získání větší věrohodnosti navýšením základního jmění na hodnotu 8 mil. Kč, udržení stávajících a získávání nových obchodních partnerů.

Základní údaje

Název společnosti: GALATEK a.s.

Adresa společnosti: Na Pláckách 647
                              584 01 Ledeč nad Sázavou
                              Česká republika

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové oddíl B, vložka 1742

IČO: 25286706
DIČ: CZ25286706

Bankovní spojení

Komerční banka a. s. Praha, pobočka Havlíčkův Brod
č.ú.: 5443521/0100 (CZK); ve formátu IBAN (BIC): CZ1601000000000005443521
č.ú.: 2799740227/0100 (EUR); ve formátu IBAN (BIC): CZ6701000000002799740227

 

 

Základní jmění: 8 000 000 Kč

Předmět činnosti

 • Projektová činnost v investiční výstavbě – průmyslové stavby a technologie.
 • Činnost organizačního poradce v oboru technologií, zařízení pro povrchové úpravy a ekologii a všeobecné strojírenství.
 • Výroba a stavba strojů pro všeobecné účely včetně povrchové úpravy.
 • Obchodní činnost mimo vyhrazené činnosti.

Specifikace činností a sortimentu dodávek

Základní filozofií společnosti je dodávat kompletní provozy, lakovny a linky povrchových úprav s vlastní výrobou strojů a zařízení v evropské kvalitě pro nejširší okruh zájemců, se zaměřením na střední a větší zákazníky. Celý rozsah činností zahrnuje výběr a ověření technologického procesu, zpracování projektové dokumentace včetně jejího schválení, vývoj a konstrukci zařízení, výrobu a montáž se zaškolením obslužného personálu a komplexní obchodně – technické služby s časově garantovaným servisem a technologickým poradenstvím. Mimořádný důraz je kladen na neustálý rozvoj oboru a prosazování politiky jakosti.
Dodávaný sortiment strojů a zařízení pro kompletaci provozů povrchových úprav, zaměřený na široké pokrytí provozních variant, obsahuje především:
 • zařízení pro přípravu povrchu,
 • kabiny a lakovací linky pro nanášení kapalných nátěrových hmot,
 • kabiny a lakovací linky pro nanášení práškových plastů,
 • sušicí a vypalovací pece,
 • transportní a manipulační techniku,
 • aplikační techniku,
 • speciální jednoúčelové stroje,
 • kompletní systém řízení a vizualizace technologického procesu.

Počet a struktura zaměstnanců

Akciová společnost disponuje od svého založení týmem kvalifikovaných a zainteresovaných pracovníků. Aktuální počet zaměstnanců akciové společnosti k datu 31.12.2023 je 102 pracovníků. V následujícím grafu je uvedena profesní struktura zaměstnanců v členění na dělníky výrobní (Dv), dělníky nevýrobní (Dn) a technicko-hospodářské zaměstnance (THZ).

Ekonomický vývoj společnosti

V následující tabulce a grafu je zobrazen vývoj ukazatelů „tržby za prodej vlastních výrobků a služeb“, „přidaná hodnota“ a „hrubý zisk“ od počátků existence společnosti podle jednotlivých let.