GALATEK, a.s.

lakovny@galatek.cz
Galatek_logo_CMYK-ai

GALATEK a.s. představuje instalaci linky pro robotickou aplikaci lepidla ve firmě GRAMMER CZ, s. r. o. ve Staňkovicích v Žatci.

V lince se aplikuje lepidlo na plastové díly používané v automotive. Linka umožňuje za pomoci 2 robotů aplikovat lepidlo na jednotlivé plastové díly zavěšené na speciální rámy. Celý technologický proces mimo navěšení a svěšení rámů s díly je automatický. Dopravu mezi všemi technologickými zařízeními zajišťuje automatický dopravní systém, který  pracuje v režimu taktování.

Linka se skládá z těchto základních technologických pracovišť: svěšování a navěšování závěsů s díly, aplikace lepidla ze strany A, otočení, aplikace lepidla ze strany B a otočení zpět. Dále je součástí linky prostor pro umístění aplikační techniky, vzduchotechnické ventilátory a potrubí.

Jednotlivé díly zavěšené na rámu určené k aplikaci lepidla jsou zavěšeny na dopravník. Po zavěšení pokračuje rám do kabiny, kde dochází k aplikaci lepidla na stranu A. Lepidlo se aplikuje roboticky pomocí aplikační pistole. Po aplikaci lepidla dojde k otočení rámu a aplikaci druhým robotem na stranu B. Po opětovném otočení rámu automaticky odjíždí a pokračuje na pozici svěšování. Zde dojde ke svěšení rámu na připravené vozíky a následný přesun do sušárny.

Celá linka tvoří uzavřený celek s bezprostředně na sebe navazujícími jednotlivými zařízeními, kde je technologicky prováděna aplikace lepidla. Celá linka je řízena řídicím systémem SIEMENS. Program je vytvořen zákazníkovi na míru dle jeho požadavků. Jednotlivé závěsy jsou opatřeny RFID čipy pro identifikaci závěsů v lince. Zároveň si každý závěs nese specifický technologický postup, podle kterého se nastavují dráhy robota a parametry aplikace.

Příprava lepidla se odehrává v prostoru pro umístění aplikační techniky. Zde je také prostor připraven pro čištění aplikační techniky (ultrazvukové čištění a speciální čistící stanice).

Maximální rozměry závěsu jsou 1200mm x 1000 mm x 200 mm. Hmotnost rámu maximálně 25 kg. Produkce linky je 2175ks/směnu.