GALATEK, a.s.

lakovny@galatek.cz
Galatek_logo_CMYK-ai

GALATEK a.s. je společnost, jejíž činnost se významně dotýká oblasti životního prostředí, a v této oblasti jsme velmi zodpovědní. Spolupracujeme s mnoha výrobci a dodavateli zařízení pro záchyt a likvidaci emisí VOC. Zařízení koncipujeme lakovnám „na míru“, tak aby jejich pořízení i provoz byly maximálně efektivní, a přitom vyhovovaly veškerým požadavkům české i unijní legislativy. Podle potřeb jednotlivých obchodních případů využíváme jak tradiční technologie záchytu VOC, tak stále častěji uplatňujeme nejlepší dostupné techniky a technologie v oblasti lakování. To zahrnuje nejen použití nejlepších dostupných technických zařízení pro záchyt a likvidaci emisí VOC, jako jsou zeolitové rotační koncentrátory s různými typy dopalovacích jednotek, ale rovněž informování a osvětu potenciálních zákazníků o nových možnostech v technologiích lakování, o použití efektivnějších nátěrových hmot s vyšším obsahem sušiny, nízkým obsahem či téměř nulovým obsahem organických rozpouštědel, reaktivních nátěrových hmotách, či lakovacích postupech s nižší energetickou náročností a podobně.

 V současné době GALATEK a.s. ve spolupráci s firmou Eco-Jet s.r.o. připravuje uvedení na trh „novinky“ v likvidaci plynných emisí. Jedná se o zařízení s tzv. studenou plasmou, která již v jiných částech Evropy často úspěšně fungují. V tuzemsku však provozovatelé zatím těmto technologiím nepřišli „na chuť“.

V našem případě jde o zařízení výrobce Yatagan z Ruska, jenž tato zařízení vyrábí již 15 let a má jednotky instalovány na mnoha technologiích, kde dochází ke vzniku či únikům emisí VOC či vzniku nepříjemných obtěžujících zápachů apod. Běžně jsou tyto jednotky instalovány v potravinářském průmyslu (mlékárny, masokombináty, zpracování tuků), v čistírnách odpadních vod, tiskařském průmyslu, pro nás významné reference jsou z výroby nátěrových hmot, ropného průmyslu a rafinerií, lakoven, automobilového průmyslu ad. Významnými zákazníky jsou Gazprom, RosAtom, Ford, RosNeft, Skolkovo, Tikkurila, Kazan Helicopters, Kamaz, a další.

 Jednotky Yatagan fungují na principu rozkladu molekul nežádoucích organických látek přítomných v čištěném vzduchu v poli plazmových výbojů, za vzniku konečných spalných produktů jako je  CO2, voda a N2.

Jednotky Yatagan zpracovávají vzduch o teplotě cca 0-60°C, s obsahem TZL do cca 1 mg/m3, bez obsahu korozívních či radioaktivnách složek, znečištěný organickými parami až do koncentrací několika g/m3. Kapacitně jsou jednotky stavěny na objemy od 750 do 60.000 m3/hod odvětrávaného vzduchu.

Zařízení jsou stavěna jako modulární, v případě potřeby jednotlivá zařízení obsahují moduly, které čištěný vzduch před samotným procesem čištění doupraví na požadované vlastnosti – např. filtrační moduly s různými typy filtračních tkanin, elektrostatický filtr, vodní filtr, modul chladicí/ohřívací apod. Vzhledem k tomu, že v průběhu čistícího procesu vzniká ozon, všechna zařízení obsahují ještě moduly pro dočištění vzduchu – odstranění ozonu z vyfukovaného vzduchu.

Z hlediska provozu a obsluhy se jedná o jednoduchá a uživatelsky příjemná zařízení. Není potřeba předehřevu ani prodlevy při odstavování, jde o systém „start-stop“. Spustí se se spuštěním vzduchotechniky a při jejím vypnutí se vypne také. Při zakomponování do řídícího systému lakovny bude bezobslužný.

Ruského výrobce v Evropské unii zastupuje společnost Ecojet s.r.o. – výhradní dovozce do EU. V současné době tato společnost ve spolupráci s Galatek, a.s., zajišťuje u Technického zkúšobného ústavu Piešťany certifikaci zařízení Yatagan pro uvedení na evropský trh. Pro společnost Galatek již byla dodána jedna jednotka Yatagan určená pro naše výzkumné a vývojové centrum. Je napojena na ruční stříkací kabinu a umožní našim zákazníkům vyzkoušet si a nastavit parametry procesu čištění vzduchu odvětrávaného z lakovny. Posloužila rovněž pro proces certifikace.

Zařízení Yatagan nyní čeká dokončení procesu certifikace a zkoušky účinnosti likvidace emisí organických látek ve spolupráci s akreditovanou měřicí skupinou. Již od výrobce máme měření, která ukazují na vysokou účinnost, nicméně s ohledem na požadavky národních inspekcí životního prostředí provedeme ověření měření podle požadavků legislativy – stanovení TOC metodou plamenoionizační detekce.