GALATEK, a.s.

lakovny@galatek.cz
Galatek_logo_CMYK-ai

Již delší dobu narážíme na požadavky zákazníků, kteří si idealizují roli robotů jako plnohodnotnou náhradu lakýrníka v automatizovaném procesu bez další potřebné podpory. Proto jsme se rozhodli uspořádat odborný seminář na toto téma a vnést reálný pohled na robotické lakování.

Ve středu 4. května jsme přivítali 33 našich zákazníků a připravili pro ně prezentace, diskuse a praktické ukázky s nosným tématem „Výhody i nevýhody robotického lakování“. Na programu se podíleli nejen pracovníci firmy GALATEK, ale také naši partneři z firem LOTTMANN, ELTEP a SprayVision, kterým patří veliké poděkování. Účastníci mohli vidět pitvu lakovacího robota, lakování tvarově složitého dílu a mezi další ukázky patřily i změny chování barev v odlišných podmínkách.

Dle zpětné vazby od účastníků jsme vyhodnotili den jako úspěšný a jsme odhodláni k uspořádání nějakého dalšího. Velice nás potěšila účast a zájem účastníků a hlavně aktivní přístup zúčastněných.