GALATEK, a.s.

lakovny@galatek.cz
Galatek_logo_CMYK-ai

Linde Pohony s.r.o., Český Krumlov 

Na jaře 2019 společnost GALATEK a.s. uzavřela smlouvu na  kompletní dodávku robotické lakovací linky se společností Linde Pohony Český Krumlov a v současné době je již zprovozněna. Tato společnost je součástí nadnárodního koncernu KION GROUP, který vyvíjí, vyrábí a prodává širokou paletu manipulačních vozíků a komponent pro skladovací a manipulační techniku. V závodě v Českém Krumlově vyrábí elektrické a hydraulické pohonné nápravy a řídící nápravy a patří v tomto oboru ke světové špičce.

Dodávaná lakovací linka je určena pro lakování poloos, což jsou většinou díly tvarově členité a těžké (max. rozměry lakovaného dílu jsou 800 x 800 x 1800mm, max. hmotnost je 500kg). Z tohoto důvodu byla navržena robustní nosná konstrukce, která v sobě kombinuje nosnou konstrukci dopravního systému a zároveň rozsáhlou plošinu nad lakovnou pro umístění vzduchotechnických jednotek a ostatních pomocných agregátů. Plocha celé lakovací linky je 32 x 41m, plocha plošiny nad lakovnou je 13 x 30m.

Díly k lakovně přijíždí ze čtyř různých montážních míst, proto je dopravník linky navržen se čtyřmi navěšovacími místy. Po navěšení dílu na dopravník je jeho další průjezd lakovací linkou řízen automaticky podle zvoleného technologického postupu, včetně výběru svěšovacího místa (opět výběr ze čtyř možností místa svěšení dílů, podle typu dílu a navazujících technologických operací na konkrétním dílu).  

Vlastní lakování dílů probíhá buď v ruční stříkací kabině (pro nestandardní díly nebo malé série, kabina je vybavena suchým filtračním systémem odsávaného vzduchu) nebo v automatické stříkací kabině vybavené dvěma lakovacími roboty a mokrým filtračním systémem odsávaného vzduchu. Každá kabina má vlastní nezávislou vzduchotechnickou jednotku, jednotka automatické kabiny je navíc vybavena zvlhčovacím systémem přiváděného vzduchu. Robotická kabina je doplněna pomocným transferovým dopravníkem pro optimalizaci lakovacího procesu, automatickým hasicím systémem a zařízením pro odlučování přestřiků barev z mokrého filtračního systému. Zavezení dílu do konkrétní kabiny je automatické, volba stříkací kabiny je dána zvoleným technologickým postupem

Za stříkacími kabinami následuje prostor vytěkání, sušárna s maximální pracovní teplotou 90°C (vybavená na vstupu a výstupu účinnými vzduchovými clonami pro minimalizaci úniku tepla z pracovního prostoru) a chladicí tunel. Výkonné topné a ventilační systémy sušárny a chladicího tunelu jsou navrženy pro náhřev a následné ochlazení těžkých dílů v požadovaném čase.

Součástí lakovny je přípravna nátěrových hmot s kompletním barvovým hospodářstvím a sklad nátěrových hmot.

Tato lakovací linka a její řídicí systém jsou navrženy pro komfortní ovládání obsluhou a maximální logistickou flexibilitu v rámci průtoku dílů celým výrobním procesem.