GALATEK, a.s.

lakovny@galatek.cz
Galatek_logo_CMYK-ai

V letních měsících společnost GALATEK a.s. zvítězila výběrová řízení a připravuje se na realizaci těchto zakázek:

SOR Libchavy spol.s r.o., Libchavy

Na začátku léta letošního roku došlo k podpisu smlouvy na dodávku lakovny skeletů autobusů se společností SOR Libchavy spol. s r.o. Společnost SOR, výrobce autobusů, je naším dlouholetým a nejvěrnějším zákazníkem. Tato lakovna je už čtvrtou společnou realizací. Nová lakovna bude zajišťovat kompletní povrchovou úpravu skeletů autobusů od předúpravy po nanášení základního nátěru. Součástí lakovny je odmašťovací kabina, sušárna vody, dvě stříkací kabiny, dopravní systém pro manipulaci se skelety a zařízení pro snižování plynných emisí (zeolit se spalovnou).

Lakovna vyroste v areálu společnosti na zelené louce, z toho důvodu se společnost GALATEK a.s. podílela na návrhu kompletní haly pro umístění lakovny a všech jejích periferií, včetně sociálního zázemí. Realizace lakovny je rozdělena do dvou etap. První etapa (konec roku 2021) zahrnuje dodávku zeolitu se spalovnou (nahradí stávající systém snižování plynných emisí), dodávka lakovny ve druhé etapě proběhne v první polovině roku 2022.

ŠKODA EKOVA a.s., Ostrava

Jsme hrdí, že se nám daří být úspěšnými uchazeči na dodávky technologických celků v koncernu ŠKODA TRANSPORTATION, předního výrobce kolejových vozidel. Po čerstvém dokončení nové lakovny ve firmě ŠKODA VAGONKA a.s. Ostrava, jsme uspěli ve výběrovém řízení na dodávku provozu povrchových úprav pro novou dceřinou společnost ŠKODA EKOVA a.s. Ostrava. Jedná se komplex technologických celků: tryskací box, brousící a kombinovaný lakovací box pro vagony. Všechna pracoviště jsou projektována na míru stávající budově. Součástí dodávky je i zařízení pro likvidaci emisí na bázi zeolitového koncentrátoru. GALATEK a.s. je v tomto projektu dodavatelem nejen technologie, ale i projekčních prací pro výběr a realizaci stavby. Projekt je sice ve svých začátcích, ale termíny jsou neúprostné a tak doufejme, že již v jarním čísle magazínu vás budeme informovat o jeho řádném dokončení.

Elektrizace železnic Praha a.s., Vlkov

V létě tohoto roku jsme zvítězili ve výběrovém řízení na dodávku lakovny ve venkovním provedení pro akciovou společnost Elektrizace železnic Praha – provozovna Vlkov u Tišnova.  Jedná se o lakovnu na klíč včetně projekčních prací, bourání stavebních prací, ocelové konstrukce, haly a technologického vybavení kanálů a vzduchotechniky. V současné době probíhají stavební práce.


Pokračování těchto významných zakázek Vám rádi přiblížíme příště.